Writing 5.5-6.0

TASK 2 – Discussion essay: Some are of the opinion that people are naturally born as good leaders while others feel that leadership skills can be learned. Discuss both views and give your own opinion.

TASK_2_Discussion_essay-7-10-1

Chào mừng quay trở lại! Chúng ta sẽ tiếp tục Chuyên mục Chữa bài IELTS Miễn phí bằng một bài viết cũng quen thuộc không kém – DISCUSSION ESSAY!  Với dạng bài này chúng ta phải đảm bảo bàn luận CẢ HAI PHÍA của vấn đề, và sau đó kết …

Xem thêm

IELTS Writing Task 2- People decide to have children later in their life

chua-bai-ielts-writing-ieltsmax-26-12-banner

Chữa bài IELTS writing task 2 với dạng bài đề xuất nguyên nhân và tác động của một vấn đề gây tranh cãi! Hôm nay, mọi người hãy cùng IELTS MAX chữa một bài tập về đề bài “Xu hướng sinh con muộn ngày nay” nhé. Bài viết dưới đây của …

Xem thêm
" data-hide-cover="false" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true">