Trang chủ / Luyện tập / Luyện IELTS Writing / Writing 5.5-6.0 (trang 2)

Writing 5.5-6.0

[TASK 2: Cause effect essay] In many developing countries, there is an increasing movement of workers from rural areas into the cities. Why do you think this happens? What pronlems can this cause?

bai-mau-ielts-writing-task-2

Mời các bạn cùng tham khảo một bài mẫu IELTS Writing Task 2 về dạng nêu nguyên nhân và kết quả của 1 vấn đề đáng quan tâm. Đề bài lần này chính là “Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc di cư từ nông thôn sang thành thị?” …

Xem thêm
" data-hide-cover="false" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true">