Pick from a List

IELTS READING – PICK FROM A LIST – TEST 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Pick from a List trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Pick from a List cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 1 câu hỏi chọn …

Xem thêm