Trang chủ / Luyện tập / Luyện IELTS Reading / Sentence Completion, Table Completion

Sentence Completion, Table Completion

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 10

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 6 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 9

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 3 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 8

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – TABLE COMPLETION – TEST 4

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Table completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Table completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 3 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – TABLE COMPLETION – TEST 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Table completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Table completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 5 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 7

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 6

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 5

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – TABLE COMPLETION – TEST 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Table completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Table completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 8 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – SENTENCE COMPLETION – TEST 4

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Sentence Completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 3 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm
" data-hide-cover="false" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true">