Writing 0-5.0

TASK 2 – Opinion Essay: Mạng Internet là phát minh quan trọng nhất trong 30 năm trở lại đây. Nếu không có mạng Internet cuộc sống chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi!

TASK_2_Opinion_Essay-7-10-1

Welcome back!! Chào mừng quay trở lại với Chuyên mục Chữa bài IELTS Writing miễn phí, hôm nay IELTS MAX gửi cả nhà một bài có đề bài cũng quen mà dạng bài cũng phổ biến nữa: Opinion Essay. Cả nhà đọc xong cũng thử tự viết nhé  Đề bài: …

Xem thêm

TASK 2: Opinion essay – Doanh số bán cao của sản phẩm phản ánh mức độ hiệu quả của quảng cáo, chứ không phải nhu cầu mua thực sự của người tiêu dùng

Opinion-essay-ieltsmax-10-9-1

Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục Chữa bài IELTS Miễn phí bằng một dạng bài quen thuộc – OPINION ESSAY! Cùng bước vào bài học ngay thôi nào. Đề bài: “Doanh số bán cao của sản phẩm phản ánh mức độ hiệu quả của quảng cáo, chứ không phải nhu …

Xem thêm

TASK 2: Agree or Disagree essay – The society would benefit from the ban on all forms of advertising because it serves no useful purpose and can even be damaging. To what extent do you agree or disagree?

Agree-or-Disagree essay-ieltsmax-12-8-1

ARE YOU READY FOR THE NEXT STOP? Chào mừng quay trở lại! Chúng ta sẽ đến điểm dừng chân tiếp theo của hôm nay với một bài viết cũng thuộc dạng nêu ý kiến cá nhân cho một vấn đề – OPINION ESSAY hay còn gọi là AGREE OR DISAGREE …

Xem thêm
" data-hide-cover="false" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true">