Trang chủ / Luyện tập / Luyện IELTS Writing (trang 3)

Luyện IELTS Writing

[Task 2] Some people think it is necessary to spend large sums of money on constructing new railway lines for very fast trains between cities. Others believe the money should be spent on improving existing public transport

Xin chào các bạn, hôm nay IELTS MAX sẽ gửi đến các bạn 1 bài viết task 2 thuộc dạng bài rất hay bị nhầm – discussion essay. Dạng này sẽ yêu cầu chúng ta phải bàn luận 2 phía rồi mới đưa ra kết luận của mình, vì vậy …

Xem thêm
" data-hide-cover="false" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true">